Badania termowizyjne

termowizyjne badania izolacji
Docieplenie budynku w technologii natryskowej piany poliuretanowej jakości LALLAFOM® USA jest równoznaczne z najlepiej ulokowanymi nakładami inwestycyjnymi w procesie budowy lub modernizacji.

Firma LALLAFOM® USA promuje użycie kamer termowizyjnych, jako niepodważalnego narzędzia do praktycznego i natychmiastowego udokumentowania perfekcyjności swojej technologii dociepleniowej.

Tym z Państwa, którzy chcieliby zdiagnozować dokładność metody i efektywność cieplną wykonywanej przez nas izolacji natryskowej, oferujemy usługę termowizji.

Diagnostykę termowizyjną dedykujemy nie tylko przyszłym użytkownikom naszej technologii. Rekomendujemy wszystkim, których ciekawi jak wygląda obecny stan faktyczny już posiadanej izolacji cieplnej w eksploatowanym budynku.

Diagnozujemy dla Państwa:

  • szczelność cieplną budynku,
  • miejsca występowania mostków termicznych,
  • braki jakościowe i ilościowe instalacji izolacyjnych,
  • błędy technologiczne i wykonawcze w zastosowanej metodzie docieplenia.