Fakty i Mity

28 lipca, 2023

Mit: Powszechnie panuje przekonanie, że materiały izolacyjne o takich samych współczynnikach Lambda, U czy R będą izolować równie skutecznie.

Fakt: Podczas, gdy izolacje o takich samych współczynnikach działają podobnie w warunkach laboratoryjnych, ich parametry znacząco odbiegają od siebie po zainstalowaniu w ścianach i stropach budynków. Materiały izolacyjne zasadniczo różnią się poziomem utrzymania deklarowanych współczynników Lambda, U, R w warunkach rzeczywistych. Często ulatniają się z nich gazy (VOC – Lotne Związki Organiczne) do atmosfery, tracą swoje właściwości w czasie, a doskonała instalacja tradycyjnych izolacji (zakładanych ,,na sucho”) bez uniknięcia łączeń, przerw i błędów w ochronie przeciw wilgociowej jest wręcz niemożliwa.

Fakt: „Dryft wydajnościowy” tradycyjnych ociepleń, polegający na utracie ich skuteczności na izolowanych obiektach, względem podawanych przez producentów współczynników, następuje w wyniku braków w zdolności uszczelnienia i całkowitego wypełnienia przegrody, które zezwalają na dopływ i niekontrolowaną migrację powietrza o różnych temperaturach. Ponadto „dryft wydajnościowy” tradycyjnych materiałów ociepleniowych pogłębia się, kiedy te nie posiadają absolutnej ochrony przed wilgocią zawartą w powietrzu migrującym z obu stron przegrody (od wewnątrz i z zewnątrz).

Skutki są nieubłagane – powszechnie i masowo stosowane materiały izolacyjne notorycznie spełniają w praktyce jedynie ułamek swojego deklarowanego współczynnika przewodności termicznej.

Fakt: „Dryft wydajnościowy” nie zagraża pianom natryskowym LALLAFOM® USA. Produkty LALLAFOM® USA opierają się na najwyższej jakości komponentach, gwarantujących ich stabilność wymiarową i czasową. Potrafią spieniać się aż 120-krotnie (materiał wypełnia każdy zakątek, szczelinę i przegrodę) czy stanowić barierę szczelności 0,001 – 0,02 l/m2 *s, jednocześnie tworząc scaloną, spójną i monolityczną barierę termoizolacyjną. Technologia zawsze gwarantuje idealne wypełnienie przegrody i szczelną kopertę budynku. Ryzyko błędu w profesjonalnej instalacji jest pomijalne.

Fakt: U/R ograniczają się do określania zdolności przegrody w przewodzeniu/opieraniu się przenikliwości ciepła (kondukcyjny transfer). Deklarowany współczynnik tradycyjnego ocieplenia, zazwyczaj drukowany na jego opakowaniu, jest funkcją przewodności cieplnej i grubości instalowanej warstwy.

Mit: Rzeczywista skuteczność powszechnych izolacji na rynku jest wyrażona współczynnikami Lambda, U lub R.

Fakt: „W warunkach rzeczywistych skuteczność wełny izolacyjnej znacząco odbiega od współczynnika podanego na jej opakowaniu. Po zainstalowaniu wydajność jej spada nawet do 50{9c496313693841a679f4f46f9a20966ccf6c42f3337db7bd7b48e67b62756895}.” – California Energy Commission study.

Fakt: U lub R to popularna miara porównywania materiałów izolacyjnych, pomimo tego, że nie adekwatnie i tylko po części określają ich wydajność. Współczynniki te nie odpowiadają na pytanie jak skutecznie w praktyce będzie zachowywać się określony materiał w zmiennych warunkach otoczenia w upływie czasu.

Wynika to z:

  1. Parametry U/R nie uwzględniają szczelności (migracji i dopływu powietrza). Wymienione współczynniki ograniczają się do pomiaru przenikania ciepła kondukcyjnego. Jednakże przyrost i utrata ciepła z budynku odbywa się poprzez:
    • Konwekcję – sporadyczne ruchy i migracje powietrza mogą odpowiadać za 50{9c496313693841a679f4f46f9a20966ccf6c42f3337db7bd7b48e67b62756895} strat energii
    • Kondukcję – przenikanie energii przez materiały (ściany, stropy, izolacja) na skutek różnicy temperatur
    • Promieniowanie – fale ciepła (np. promienie słoneczne nagrzewające poszycie dachowe, oddające następnie tak zgromadzone ciepło do wewnątrz – ‘efekt sauny’)
  2. Deklarowane U/R są ustalane w warunkach laboratoryjnych. W rzeczywistości w przypadku tradycyjnych materiałów ociepleniowych podawane przez producentów współczynniki zanikają w miarę nawilgocenia izolacji w czasie, odkształcenia m.in. podczas instalacji i efektu samougniecenia pod ciężarem wilgoci.
  3. Uwaga! Grubsza warstwa tradycyjnej izolacji i lepszy współczynnik U/R nie zawsze oznaczają proporcjonalnie wyższą skuteczność. Przykład: Jeżeli R12 określonego materiału pozwala na 93{9c496313693841a679f4f46f9a20966ccf6c42f3337db7bd7b48e67b62756895} oporu cieplnego, to podwojenie jego grubości nie będzie oznaczało 50{9c496313693841a679f4f46f9a20966ccf6c42f3337db7bd7b48e67b62756895} poprawy energooszczędności.

Inwestując w jak najlepszą izolację, wybierz produkt, który posiada nie tylko doskonały współczynnik U/R ale reprezentuje wysoki poziom szczelności i stabilności wydajnościowej, wymiarowej i czasowej.